ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

Tem metal olarak;

• Temel amacımız sanayi ve ticari varlığımızı çevre ile barışık bir biçimde insan sağlığını en önde tutacak şekilde sürdüreceğimizi;
• Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği kurallarının gerekliliklerini yerine getireceğimizi;
• Ürün atıklarımızı mümkün olduğunca üretime geri kazandırarak çevreye olan sorumluluk bilincimizle daha temiz bir çevre mantığıyla her gün kendimizi yenileyeceğimizi;
• Çevre kirliliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi, tüm süreçlerimizde bu problemlerin yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağımızı
• Çevre kirliliğine neden olacak tüm süreçleri önceden belirleyerek yerinde ve zamanın da doğru önlemler alacağımızı;
• En yeni ve en fazla verim sağlayacak teknolojileri kullanarak üretime devam eden Tem Metal, hurda alüminyumları geri dönüştürüp, ergiterek çevreyi koruma bilinciyle çevreye olan görevlerimizi yerine getireceğimizi;
• Belirtilen riskleri temel paydaşlarımız olan çalışanlarımıza daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli ortam sağlanması için onlara benimsetecek her türlü eğitimlerle daha duyarlı olacağımızı;
• Yasal ve uygulanabilir tüm şartları yerine getirmeyi Taahhüt ediyoruz.

GENEL MÜDÜR
YAVUZ ORUÇ