KALİTE POLİTİKAMIZ

Tem Metal olarak en güncel kalite yönetim sistemlerini benimseriz ve tüm faaliyetlerimizi buna uygun olarak yürütürüz. Kalitenin tesadüf olmadığını, 20 yıla aşkın süre boyunca bugünlere gelmesinin en önemli sebebi ürün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle,

• Çalışanlarımızın kalite bilincini geliştirmeyi,
• Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,
• Müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ürünleri üretmeyi ve hizmetleri sunmayı,
• Tüm faaliyetlerimizi müşterilerimize olan sorumluluk bilincimizle yürütmeyi,
• Ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırma,
• Yeteneğimizi etkileyen riskler ve fırsatları değerlendirmeyi,
• Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
• Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için üretim verimlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı
• Yasal ve uygulanabilir tüm şartları yerine getirmeyi

Kalite Politikamız olarak benimsediğimizi ilan ediyor ve tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

GENEL MÜDÜR
YAVUZ ORUÇ